babalık davası

BABALIK DAVASI VE SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

Babalık davası olarak bilinen ‘Babalığın Tespiti Davası’ çocuğun biyolojik babasının belirlenmesinde açılabilecek olan davadır. Eğer baba, öz çocuğunun tespiti için bir dava açacaksa bu ‘Tanıma Davası ‘ olacaktır. Davayı Kimler Açabilir? Babalık davasını açma hakkı anne ve çocuğa aittir. Çocuk ergin ise bu davayı kendi açabilir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 426. maddesinde, “Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atar: