İş Hukuku

Gerek işveren gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize, gerekse işçi müvekkillerimize iş hukukunun her alanında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Şirketlerin insan kaynakları yönetimi departmanları ile koordineli çalışarak iş akdinin kurulmasından, akdin feshine kadar sürecin yönetilmesini sağlamaktayız. Bunlara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların gerek dava aşamasında gerekse arabuluculuk aşamasında çözümü için çalışmaktayız.
İş kazasına uğramış müvekkillerimizin yasal süreçlerini de yürütmekteyiz.