Şirketler hukuku

Şirket kuruluşları, yönetim süreci, birleşme, devralma, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, sözleşmelerin hazırlanması, resmi kurum işlemlerinin yönetimi, kapanış işlemlerinin yapılması, fesih, iflas ve konkordato sürecinin yönetimi, kurul toplantılarının yönetimi gibi tüzel kişi şirketlerin faaliyetleri yönetilmekte ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.